Ban TT Báo Chí

thangtien10.com

Ban TT Báo Chí

THÔNG BÁO VÀ TIN NGẮN

THÔNG BÁO CỦA BAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

 Bản Tin TT 10 số cuối cùng sẽ gửi đến quý Trưởng và quý Phụ Huynh vào đầu tháng 6 / 2014 bao gồm nhiều thông tin cần thiết trước khi quý trại sinh lên đường nhập trại. Vì lý do khó khăn về ngân quỹ dùng để ấn hành nên các Bản Tin TT 10 không có bản in trên giấy. Xin quý Trưởng vui lòng đọc qua hệ thống HĐ group email hay trên trang www.thangtien10.net.

Ban Thông Tin và Báo Chí TT 10 cũng rất cần sự tiếp tay của quý Trưởng trong việc thực hiện và ấn hành Nhật Báo Thẳng Tiến 10 tại trại cũng như Kỷ Yếu lưu niệm Thẳng Tiến 10 hậu trại. Xin quý Trưởng yêu thích công việc lấy tin, làm tin, săn ảnh viết bài và kỹ thuật lay out , ấn hành... và nhiều công việc liên quan đến thông tin báo chí xin email hoặc gọi cho chúng tôi.

Thời gian rồi sẽ trôi qua, sẽ xoá mờ nhiều thứ. Chỉ còn kỷ niệm qua hình ảnh, chữ viết trên trang giấy... để “ngày mai nhìn bóng dáng nơi này mà lòng thầm nhắc với nhau rằng Sắp Sẵn luôn. Bền chặt tình thương yêu đồng lòng hứa với nhau luôn Giúp Ích cho đời...” luôn nhớ đến nhau hoài qua Bản Tin, Nhật Báo và Kỷ Yếu Thẳng Tiến .

CUỐI CÙNG ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KỶ YẾU TT 10. Xin quý Trưởng các Miền các Chi Nhánh các Đơn Vị trưởng cấp Liên Đoàn, các Làng, Xóm, Gia Đình Hướng Đạo Trưởng Niên, và các đơn vị biệt lập... vui lòng gửi bài giới thiệu tóm lược lịch sử đơn vị kèm theo logo và vài hình ảnh tiêu biểu (gửi càng sớm càng tốt) để đăng trên Kỷ Yếu TT 10.

Thư từ, hình ảnh, tin tức, bài vở xin gửi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trân trọng cám ơn quý Trưởng và quý Phụ Huynh

Chào thân ái
Ban Thông Tin và Báo Chí TT 10

Cao Ngọc Cường, Hoàng Kim Châu, Nguyễn Mạnh Kym. Hồ Đăng,Ý Nga. Phạm Phong Nhã, Nguyễn Cửu Lâm, Liên Hương, Lý Nhật Hui, Raymond Nhựt Nguyễn, Nhan Thiện Hùng Jennifer Nguyễn.Thiên Nguyễn, Nguyễn Cao Bình, Nguyễn Chí Hiếu, và các Thiện nguyện viên.

TRẠI CA CHÍNH THỨC

Bản Trại Ca Chính Thức của Thẳng Tiến 10  cũng được phổ biến trên hệ thống HĐ group email hay trên trang www.thangtien10.net.

Xin quý Trưởng vui lòng tiếp tay phổ biến rộng rãi đến mọi thành viên trong đơn vị.

Thân ái BTT

Ban Truyền Thông và Báo Chí Trại TT10