Tản Mạn TT10

thangtien10.com

Tản Mạn TT10

TẢN MẠN TT 10 (bài 2)

MỘT VÒNG CÁC TIỂU TRẠI TRÊN FACEBOOK THANG TIEN X

TIỂU TRẠI ẤU - THIẾU - THANH TT 10

Trưởng John Dũng Huỳnh , một Akela trẻ thuộc miền Tây Bắc, mới ba mươi mấy cái xuân xanh đã hưởng ứng lời mời gọi của TT 10 theo mô thức mới đã là Trưởng thiện nguyện đầu tiên nhận lời đảm trách Tiểu Trại Ấu TT 10.
Thiệt là đáng hoan nghênh ! Kế đó là Trưởng Nguyễn Tấn Tiến nhận Tiểu Trại Thiếu và Trưởng Vũ Xuân Hoành nhận Tiểu Trại trưởng Tiểu Trại Thanh. Hai Trưởng đều ở Nam California.
Tr Hoành với Tr John Dũng , tôi chỉ " văn kỳ thanh" còn hình thì thấy trên Facebook .
Tr Hoành vừa nhận Tiểu Trại Thanh là Ban Báo Chí chiếu cố liền bằng 1 bài tứ tuyệt. Bởi vì tên anh là Hoành vần với Thanh nên thơ có hứng ngay :

Tặng Tr. Vũ Xuân Hoành

Rất hoan nghênh Trưởng Vũ Xuân Hoành,
Hăng hái chăm lo Tiểu Trại Thanh.
Vun xới bao mầm non nước Việt ,
Cho rừng Thẳng Tiến mãi tươi xanh.

BBC/TT 10

Còn Tiểu Trại Trưởng Tiểu Trại Thiếu Nguyễn Tấn Tiến thì tôi đã biết anh sơ sơ qua TT 8 hay 9 gì đó nhưng gần đây nhất là ở Tùng Nguyên 6 . Anh là Troop Guide còn tôi là Phụ Bếp lo cơm nước cho anh.
Thế là gần quá , biết quá đi chứ !
Tên anh cũng có nghĩa như là Thẳng Tiến . Nhưng Thẳng Tiến cứ thế mà xông lên còn Anh thì phải xuống tấn vững vàng (cứ như là làm Băng Reo) rồi mới xung phong . Thế nên thơ về anh cũng phải chậm hơn nghĩa là phải xuống tấn cho chắc chắn rồi mới ra thơ.

TT 10 , Tr Nguyễn Tấn Tiến nhận Tiểu Trại Thiếu . Làm xong chương trình Thiếu , cần nhân sự nên anh lên Thang Tien X Facebook tìm thêm Trưởng volonteer giúp .
Nhân cơ hội tôi “ chơi chữ “ chọc anh một bài - Bởi là Thiếu nên thiếu hoài – Thác lời anh để mời gọi mọi người tiếp tay và sửa tên anh từ Tấn Tiến thành Tân Tiến ( thấy hông ! chỉ có một dấu sắc thôi mà hai từ đã khác ý )

Tiểu Trại Thiếu mời gọi

Là Thiếu, cho nên cứ thiếu hoài !
Nỗi lòng này biết tỏ cùng ai ?
Vì thiếu, nên ra công sắp sẵn,
Thiếu luôn luôn thiếu cũng không sai .
Cây mọc thẳng ngay nhờ sát cánh;
Rừng lên xanh tốt bởi chung vai.
Nay nhờ nối mạng càng tân tiến,
Vì Thiếu, bạn ơi ! Hãy tiếp tay !
BBC/TT10

Đọc thơ xong , Anh cười ha hả trả lời :
'’ Nhưng Thiếu này không thiếu đâu?"
Thiếu rõ ràng mà còn cãi là không thiếu ,
trật "lô gích " quá xá phải không quý Trưởng?

Rứa là nhà em cho Thiếu của Nguyễn Tấn Tiến thêm một bài thi như ri nữa :

Thiếu mà không thiếu ? Nghĩa là vừa,
Vừa đủ! Nếu dư, sẽ quá thừa
Giỡn chút cho vui tình hướng đạo
Ước gì cứ mãi Thiếu như xưa
Hồn nhiên cái tuổi còn là Thiếu
Cái tuổi ham vui vẫn chẳng chừa
Cười để thêm vui mà phục vụ
Cười là thuốc bổ chẳng cần mua.
BBC/TT 10

Mới rồi trên TT X facebook thấy trang LaVang Girl Scouts Alumni đã có 54 members toàn là những khuôn mặt rất quen. Thoáng mà đã mười mấy năm, các em đã lớn cả rồi . Có em đã ra trường, đã thành danh, có chức phận, có sự nghiệp . Có em đang trong Đại Học hẹn cùng nối vòng tay mùa hè sang năm ở TT10 chung tay Giúp Ích. Mà phải đúng là Giúp Ích (Helpful) chứ không phải Giúp Ít (Help lil'bit) à nha!

Bèn viết bài thơ tặng các LaVang GS Alumni . Hy vọng trong 54 LVGS Alumni đó ít nhất 2/3 các em đọc được và hiểu ý bài thơ ấy .

LaVang Girl Scouts Alumni

Rất nhiều năm trước, cô bé ngoan,
Theo chân cha mẹ đến với Đoàn.
Theo Trưởng học và vui cùng bạn,
Hãnh diện là Hướng Đạo LaVang.

Em hãnh diện là Girl Scout,
Đi trại, họp đoàn thật thú sao !
Vui chơi, vui học thêm tấn tới,
Nhìn em , cha mẹ vui biết bao !

Từ Brownie rồi lên Junior...
Tuổi ăn, tuổi lớn, chưa biết lo.
Em lên Cadette càng duyên dáng,
Em đã bước vào tuổi mộng mơ.

Theo với tháng ngày em lớn nhanh,
Là Senior, em cũng đã là Thanh .
Một chân trời mới đang khai phá,
Và thế là em đã trưởng thành.

Em rời Nữ Đoàn lên Đại Học,
Chuẩn bị cho mình một tương lai .
Nữ Hướng Đạo càng luôn cố gắng ,
Chuyên tâm đèn sách vẫn miệt mài.

Đôi lúc em về theo mùa Hạ,
Thăm đoàn xưa, bạn cũ năm nào.
Dẫu có xa nhưng lòng vẫn nhớ,
Vẫn hãnh diện là Girl Scout.

Hẹn nhé ! Sang năm mùa Thẳng Tiến,
Về Gordon Ranch đón Hạ vàng.
Hội ngộ cùng chung tay Giúp Ích,
Hãnh diện là đoàn Tráng LaVang.

Thân tặng La Vang Alumni Girl Scouts và các em Tráng LaVang
Tr Cường ( 8/2013)

Thơ cho GS mà GS chưa đọc thì các BS đọc, hiểu hay chưa hiểu thì cũng chưa rõ nhưng "đọc " xong “còm” lung tung , ì xèo quá đỗi . Vui hết biết!
Tr John Dũng Huỳnh còn muốn có thêm một bài thơ tặng BS cho công bằng .
Thiệt ra, khi Tr John Dũng xung phong nhận Tiểu Trại Ấu , tôi cũng rất lấy làm cảm kích.Trong ý đã muốn viết một bài thơ khích lệ Tr John và TT Ấu nhưng chưa hoàn tất . Bởi muốn các Ấu hiểu thơ bằng tiếng Việt còn khó hơn cho các em đi Cầu Khỉ hehheheh !
Nhưng đã làm rồi thì phải Tặng Tiểu Trại Trưởng Ấu và Tr John làm sao cho các em hiểu và có thể Hò Dô Ta 4 đoạn sau thì mới xứng danh Hướng Đạo Việt Nam nhé ! Phải không Tr John Dũng Huỳnh TẢN MẠN TT 10 (bài 2)

MỘT VÒNG CÁC TIỂU TRẠI TRÊN FACEBOOK THANG TIEN X

TIỂU TRẠI ẤU - THIẾU - THANH TT 10

Trưởng John Dũng Huỳnh , một Akela trẻ thuộc miền Tây Bắc, mới ba mươi mấy cái xuân xanh đã hưởng ứng lời mời gọi của TT 10 theo mô thức mới đã là Trưởng thiện nguyện đầu tiên nhận lời đảm trách Tiểu Trại Ấu TT 10. Thiệt là đáng hoan nghênh ! Kế đó là Trưởng Nguyễn Tấn Tiến nhận Tiểu Trại Thiếu và Trưởng Vũ Xuân Hoành
Tiểu Trại trưởng Tiểu Trại Thanh. Hình như Tr Hoành ở cùng miền với Tr John Dũng , Tôi chỉ " văn kỳ thanh" còn hình thì thấy trên Facebook .
Tr Hoành vừa nhận Tiểu Trại Thanh là Ban Báo Chí chiếu cố liền bằng 1 bài tứ tuyệt Bởi vì tên anh là Hoành vần với Thanh nên thơ có hứng ngay :

Tặng Tr. Vũ Xuân Hoành

Rất hoan nghênh Trưởng Vũ Xuân Hoành,
Hăng hái chăm lo Tiểu Trại Thanh.
Vun xới bao mầm non nước Việt ,
Cho rừng Thẳng Tiến mãi tươi xanh.

BBC/TT 10

Còn Tiểu Trại Trưởng Tiểu Trại Thiếu thì tôi đã biết anh qua TT 8 hay 9 gì đó nhưng gần đây nhất là ở Tùng Nguyên 6 . Anh là Troop Guide còn tôi là Phụ Bếp lo cơm nước cho anh. Thế là gần quá , biết quá đi chứ !
Tên anh cũng có nghĩa như là Thẳng Tiến . Nhưng Thẳng Tiến cứ thế mà xông lên còn Anh thì phải xuống tấn vững vàng (cứ như là làm Băng Reo) rồi mới xung phong . Thế nên thơ về anh cũng phải chậm hơn nghĩa là phải xuống tấn cho chắc chắn rồi mới ra thơ .
TT 10 , Tr Nguyễn Tấn Tiến nhận Tiểu Trại Thiếu . Làm xong chương trình Thiếu , cần nhân sự nên anh lên Thang Tiên X Facebook tìm thêm Trưởng volonteer giúp . Nhân cơ hội tôi “ chơi chữ “ chọc anh một bài - Bởi là Thiếu nên thiếu hoài – Và sửa tên anh từ Tấn Tiến thành Tân Tiến ( thấy hông ! chỉ có một dấu sắc thôi mà hai từ đã khác ý )

Tiểu Trại Thiếu mời gọi

Là Thiếu, cho nên cứ thiếu hoài !
Nỗi lòng này biết tỏ cùng ai ?
Vì thiếu, nên ra công sắp sẵn,
Thiếu luôn luôn thiếu cũng không sai .
Cây mọc thẳng ngay nhờ sát cánh;
Rừng lên xanh tốt bởi chung vai.
Nay nhờ nối mạng càng tân tiến,
Vì Thiếu, bạn ơi ! Hãy tiếp tay !
BBC/TT10

Đọc thơ xong , Anh cười ha hả trả lời :
'’ Nhưng Thiếu này không thiếu đâu?"
Thiếu rõ ràng mà còn cãi là không thiếu , trật lô gích quá xá phải không quý Trưởng?
Rứa là nhà em cho Thiếu thêm một bài thi như ri nữa :

Thiếu mà không thiếu ? Nghĩa là vừa,
Vừa đủ! Nếu dư , sẽ quá thừa
Giỡn chút cho vui tình hướng đạo
Ước gì cứ mãi Thiếu như xưa
Hồn nhiên cái tuổi còn là Thiếu
Cái tuổi ham vui vẫn chẳng chừa
Cười để thêm vui mà phục vụ
Cười là thuốc bổ chẳng cần mua.

BBC/TT 10
Mới rồi trên TT X facebook thấy trang LaVang Girl Scouts Alumni đã có 54 members toàn là những khuôn mặt rất quen. Thoáng mà đã mười mấy năm , các em đã lớn cả rồi . Có em đã thành danh , có chức phận, có sự nghiệp . Có em đang trong Đại Học . cùng nối vòng tay hẹn nhau sang năm ở TT10 . Bèn viết bài thơ tặng các LaVang GS Alumni . Hy vọng trong 54 LVGS Alumni đó ít nhất 2/3 các em đọc được và hiểu ý bài thơ ấy .

LaVang Girl Scouts Alumni

Rất nhiều năm trước, cô bé ngoan,
Theo chân cha mẹ đến với Đoàn.
Theo Trưởng học và vui cùng bạn,
Hãnh diện là Hướng Đạo LaVang.

Em hãnh diện là Girl Scout,
Đi trại, họp đoàn thật thú sao!
Vui chơi, vui học thêm tấn tới,
Nhìn em , cha mẹ vui biết bao.

Là Brownie rồi là Junior...
Tuổi ăn , tuổi lớn, chưa biết lo.
Rồi lên Cadette càng duyên dáng,
Em đã bước vào tuổi mộng mơ.

Theo với tháng ngày em lớn nhanh,
Là Senior, em cũng đã là Thanh .
Một chân trời mới đang khai phá,
Và thế là em đã trưởng thành.

Em rời Nữ Đoàn lên Đại Học,
Chuẩn bị cho mình một tương lai .
Là Nữ Hướng Đạo càng cố gắng ,
Chuyên tâm đèn sách vẫn miệt mài.

Đôi lúc em về theo mùa Hạ,
Thăm đoàn xưa, bạn cũ năm nào.
Dẫu có xa nhưng lòng vẫn nhớ,
Vẫn hãnh diện là Girl Scout.

Hẹn nhé ! Sang năm mùa Thẳng Tiến,
Về Gordon Ranch đón Hạ vàng.
Hội ngộ cùng chung tay Giúp Ích,
Hãnh diện là đoàn Tráng LaVang.

Thân tặng La Vang Alumni Girl Scouts và các em Tráng LaVang
Tr Cường ( 8/2013)

Thơ cho GS mà GS chưa đọc thì các BS “còm” lung tung , ì xèo quá đỗi . vui hết biết!
Tr John Dũng Huỳnh còn muốn có thêm một bài thơ tặng BS cho công bằng .
Thiệt ra , khi Tr John Dũng xung phong nhận TT Ấu , tôi cũng rất lấy làm cảm kích
Trong ý đã muốn viết một bài thơ khích lệ Tr John và TT Ấu nhưng chưa hoàn tất
Bởi muốn các Ấu hiểu thơ bằng tiếng Việt còn khó hơn cho các em đi Cầu Khỉ !?
Nhưng làm rồi thì phải Tặng Tiểu Trại Trưởng Ấu và Tr John làm sao cho các em hiểu và có thể Hò Dô Ta 4 đoạn sau thì mới xứng danh Hướng Đạo Việt Nam nhé !

Ấu Sinh! Thẳng Tiến

Nào! Các bé Chim Non,
Nào! Các chú Sói Con.
Mau vào rừng Thẳng Tiến ,
Cùng bước theo Trưởng John.

Cùng săn nào! Em nhé,
Tìm kiếm những mồi ngon.
Nào! Chim Non! Sói Con!
Hãy vểnh tai, mở mắt,
Cùng đi nào ! Cùng hát.
Cùng làm theo Sói Già
Bước theo Akela

Sói Con! Dô ta
Bầy Sói nhà Nam ! Dô ta
Vểnh tai , mở mắt! Dô ta
Cùng theo Sói Già!
Dô tà ! Dô tà! Là hò dô ta! Dô ta

Chim Non! Dô ta!
Hướng đạo Việt Nam ! Dô ta
Cùng theo Chim Xám ! Dô ta
Tập bay tập chuyền!
Dô tà ! Dô tà! Là hò dô ta! Dô ta

Ấu sinh! Dô ta!
Hướng đạo Việt Nam ! Dô ta !
Theo Trưởng John Dũng! Dô ta!
Về đây họp Bầy !
Dô tà ! Dô tà! Là hò dô ta! Dô ta!

Anh chị em ơi! Dô ta!
Hướng đạo Việt Nam ! Dô ta !
Mùa vui Thẳng Tiến ! Dô ta!
Hẹn nhau cùng về !
Dô tà ! Dô tà! Là hò dô ta! Dô ta!

Hẹn quý Trưởng và các em HĐS trong Tản Mạn TT 10 kỳ tới .

ĐĐSN
Tháng 8 - 2013