Thư mời Crawfish Festival

thangtien10.com

Thư mời Crawfish Festival

Contact: Khoa Ngo                                                                FOR IMMEDIATE RELEASE

Cell Phone: 713-582-2298

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo Hội Chợ Crawfish của Hướng Đạo Việt Nam

   Ban Phụ Huynh các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam , Miền Trung Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý Đồng hương, quý Thân hữu , quý Trưởng và Gia đình cùng các Hướng Đạo Sinh vui lòng đến tham dự Hội Chợ Crawfish (Crawfish Festival) để yểm trợ tài chánh cho Trại Họp Bạn Thẳng Tiến của Hướng Đạo Việt Nam toàn thế giới lần thứ 10 . 

   Hội Chợ Crawfish sẽ được tổ chức tại 

Hội Trường Giáo Xứ La Vang 

12320 Old Foldtin Road

Houston, TX 77086

trong 3 ngày cuối tuần 16-17-18 tháng 3 năm 2012 

từ 6:00 chiều thứ Sáu 16 tháng 3 năm 2012

đến 7:00 chiều Chủ Nhật 18 tháng 3 năm 2012.

   Đến tham dự Crawfish Festival Hướng Đạo Việt Nam , quý vị sẽ được thưởng thức món Crawfish đầu mùa ngon tuyệt do các đầu bếp trứ danh của vùng Houston - Louisianna phụ trách  cùng các món khác và các trò chơi cho các em. 
   Quý vị cũng sẽ được thưởng thức các màn văn nghệ do một số ca sĩ thân hữu và các màn  fashion show cùng những văn nghệ dân tộc độc đáo do các em Hướng Đạo sinh trình diễn. 


   Đến tham dự Crawfish Festival Hướng Đạo Việt Nam tại Hội Trường Giáo Xứ La Vang  trong 3 ngày cuối tuần 16-17-18 tháng 3 năm 2012 là quý vị đã góp phần trong công cuộc xây dựng thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam tại Hải ngoại qua Phong trào Hướng Đạo Thế Giới.

Trân trọng kính mời

Ban Tổ Chức Crawfish Festival Hướng Đạo Việt Nam

[Hội Đồng Trung Ương là một ban đại diện cho các Hướng Đạo VN tại hải ngoại. Mục đích gồm có 1) bảo tồn văn hóa, đào tạo tinh thần huynh đệ, qua phương pháp Hướng Đạo.

Trại Thẳng Tiến là trại họp bạn thế giới lần thứ 10. Trại Thẳng Tiến 10 sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2014 tại Texas với chủ đề Giúp Ích.]

###

  Mọi chi tiết về  Crawfish Festival Hướng Đạo Việt Nam hoặc yểm trợ tài chánh xin liên lạc với Khoa Ngo tại số phone 713-582-2298.