Xưởng Truyền Thống

thangtien10.com

CHỢ ĐÊM Thẳng Tiến 10

CHỢ ĐÊM
Thẳng Tiến 10
Là một hình thức kết thân của chúng ta trong những kỳ trại dài như Thẳng Tiến . Khi ngọn lửa dần tàn sau đêm lửa trại. không khí đã dịu mát sau một ngày sinh hoạt sôi nổi dưới ánh nắng mùa hè . Chợ Đêm lại tiếp nối những tình tự q
uê hương tưởng như đã ngủ quên sau bao nhiêu năm dài tha phương .
Các em trẻ có dịp tìm hiểu và thể hiện lại một hình thái sinh hoạt rất đời thường trên ba miền đất nước thân yêu
Nơi ấy, các Trưởng các Phụ Huynh lớn tuổi có thể nhớ lại tiếng rao hàng tha thiết trên quê hương ngày trước mà có lẽ bây giờ không còn nữa.