Hội Nghị Trưởng

thangtien10.com

Tản mạn TT10

TẢN MẠN  TT 10

      Đến bây giờ thì mọi người đều biết chắc TT 10 sẽ được tổ chức tại Houston TX. Nhưng cách đây hơn 4 năm khi Hội Nghị Trưởng do HĐTƯ nhóm họp tại TT 9 thì "bãi đáp" của TT 10 vẫn còn là một ẩn số. Nhưng theo suy đoán thì chắc chắn sẽ không ở lại California vì 2 TT 8 và 9   đều diễn ra liên tiếp ở Golden State.

Tính từ TT 6 đến TT 9 , bốn kỳ trại lớn chỉ quanh quẩn trong nội địa Hoa Kỳ. 

Chưa  gì  đã có người  mơ sẽ được viễn du cùng TT 10 : hoặc được ngắm tháp Eiffel rực sáng trên kinh thành hoa lệ Paris hoặc được dừng chân cùng TT 10 bên bức tường di tích lịch sử Bá Linh của nước Đức một thời bị chia cắt.

3 Mục Tiêu Tiểu Trại Thiếu

Thieu

3 Muc Tieu   Tieu Trai Thieu

Trại Trưởng TT10: Bản Hướng Dẫn Số 1

BẢN HƯỚNG DẪN SỐ 1              Ngày 11 tháng 7 năm 2013

Người gửi:    Tr Ngô Vinh Khoa,  Trại trưởng Trại Thẳng Tiến 10

Người nhận:  Trưởng các Tiểu Ban và Tiểu Trại

MỤC TIÊU CHÍNH:

Chúng ta được Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam ( HĐTƯ/HĐVN) uỷ quyền  đứng ra thực hiện và điều hành  Trại Họp Bạn HĐVN Thẳng Tiến lần thứ 10 (TT10) với những mục tiêu chủ đạo là:

TT10 Mission Statement

TT10 Mission Statement

TT10 Biên Bản Buổi Họp 1 Trang 1

Meeting 1 Minutes Page 1