Hội Nghị Trưởng

thangtien10.com

BAN GHI DANH


TOTAL:  740

Gia Đình/Family Member

136

Other

5

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

95

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

54

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

142

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

43

Tráng/Rover

11

Trưởng Niên

35

Trưởng/Leader

128

Trẻ Em/Under Age 5

7

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5)

48

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5)

36

 

Group Summary by ScoutLevel:

 

--------------------------------------------------
Region: Châu Âu
--------------------------------------------------

THÔNG BÁO CỦA TiỂU BAN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA TT X

THÔNG BÁO CA TiỂU BAN TRUYN THNG VĂN HÓA TT X

  Ngày Truyn Thng Văn Hoá là mt nét đc thù và cũng là mt trong nhng ch đích quan trng ca các tri hp bn Thng Tiến HĐVN nhằm gii thiu và gi li nhng truyn thng văn hoá tt đp ca dân tc ta cho các em HĐS cũng như mi người và cng đng bn x trong Ngày Khai Mc cũng như đêm La Tri truyn thng .

  Tr

The Christmas Scout

 

The Christmas Scout – Hướng Đạo Sinh Đêm Giáng Sinh

 

 

 

 

If there is among you a poor man of your brethren, within any of the gates in your land which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart nor shut your hand from your poor brother, but you shall open your hand wide

Thi sáng tác Trại Ca TT !)

Camp Song

1. Trại Ca Phục Hưng

2. Trại Ca Giữ Vững

3. Trại Ca Tự Lực

4. Trại Ca Thẳng Tiến I

5. Trại Ca Thẳng Tiến II

6. Trại Ca Thẳng Tiến III

7. Trại Ca Thẳng Tiến IV

8. Trại Ca Thẳng Tiến V

9. Trại Ca Thẳng Tiến VI

10. Trại Ca Thẳng Tiến VII

11. Trại Ca Thẳng Tiến VIII

 12 Trại Ca Thẳng Tiến 9

 http://tt9.thangtien.net/music/songs/ThangTien09.mp3