Registration Date

thangtien10.com

Registration Dates

  1. Ghi Danh Sớm - EARLY BIRD REGISTRATION - ONLINE ONLY: $220.00 (US Dolars):  

   Jan 1,2014 – Feb 28,2014 và ban hành chánh nhận được trại phí trại trước ngày March 1, 2014.

  2. Ghi Danh Đúng Hạn - REGULAR REGISTRATION: $250.00 (US Dolars):

   Mar 1,2014 – Apr 30, 2014 và ban hành chánh nhận được trại phí trước ngày May 1, 2014.

  3. Ghi Danh Trễ - LATE REGISTRATION: $280.00 (US Dolars):

   May 1, 2014 – June 15, 2014 và ban hành chánh nhận được trại phí trước ngày June 16, 2014.

  4. Ghi Danh Tại Đất Trại - ONSITE REGISTRATION: $280.00 (US Dolars):

Lưu ý: ban tổ chức không bảo đảm có quà lưu niệm cho các trại sinh ghi danh trễ sau ngày April 30, 2014.

Online Registration will be closed on 6/15/2014 – Ghi Danh online sẽ chấm dứt ngày 16, tháng sáu, năm 2014

 

Thay Đổi, Hủy Bỏ và Hoàn Trả Trại Phí.

Trường hợp trại sinh đã đóng trại phí mà không thể tham dự trại, trại sinh này có thể thay đổi hay hủy bỏ kỳ trại.

 Thay đổi: chuyển tên và tiền trại phí cho một trại sinh khác. Hạn chót có thể chuyển là May 31, 2014.

Hủy bỏ tham dự trại: trại phí sẽ dược hoàn trả lại theo các thời hạn sau:

Hủy bỏ trước ngày March 31, 2014: trại phí được hoàn trả 100%.

Hủy bỏ trước ngày April 30, 2014:   trại phí được hoàn trả = $180.00.

Hủy bỏ trước ngày May 31,2014:   trại phí được hoàn trả = $120.00.

Hủy bỏ sau ngày May 31, 2014 : trại phí sẽ không được hoàn trả.

Trường hợp ban hành chánh hay ban quản trại từ chối việc tham dự trại của một cá nhân vì thiếu các phiếu ghi danh cần thiết hay các phiếu nộp không hợp lệ, tiền trại phí sẽ được hoàn trả giống như việc yêu cầu hủy bỏ tham dự trại trên

Trường hợp ban hành chánh hay ban quản trại từ chối việc tham dự trại của một cá nhân vì các lý do khác trước khi trại bắt đầu, tiền trại phí sẽ được hoàn trả hoàn toàn.