Thang Tien 10

thangtien10.com

Countdown to TT10

Announcements

 
 

LEADER TRAINING ON SITE TT10

CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN TẠI TRẠI THẲNG TIÊN 10 

 

ON SITE Trainings

 

Youth Protection and Camp Code Training: (Staff, parents and leaders)

Friday June 27, 2014 at 7:00 – 9:00 pm – Grand Lake Dinning Hall Meeting room

Saturday June 28, 2014 at 1:00 – 3:00 pm – Grand Lake Dinning Hall Meeting room

Instructors: Debbie Sullivan, National BSA & Long Tran

 

BB gun “BSA Range Master” Certification – Saturday June 28, 2014 from 9am- 12:00 noon at BB Range – Cub Activities

Read more...

BAN HÀNH CHÁNH & GHI DANH


TOTAL:  1680

Gia Đình/Family Member

  

313

Other

  

3

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12)

  

248

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout(9-12)

  

69

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12)

  

303

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8)

  

118

Tráng/Rover

  

67

Trưởng

Read more...

Ban TT Báo Chí

THÔNG BÁO VÀ TIN NGẮN

THÔNG BÁO CỦA BAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

 Bản Tin TT 10 số cuối cùng sẽ gửi đến quý Trưởng và quý Phụ Huynh vào đầu tháng 6 / 2014 bao gồm nhiều thông tin cần thiết trước khi quý trại sinh lên đường nhập trại. Vì lý do khó khăn về ngân quỹ dùng để ấn hành nên các Bản Tin TT 10 không có bản in trên giấy. Xin quý Trưởng vui lòng đọc qua hệ thống HĐ group email hay trên trang www.thangtien10.net.

Ban Thông Tin và Báo Chí TT 10 cũng rất cần sự tiếp

Read more...