Thang Tien 10

thangtien10.com

Countdown to TT10

Announcements

 
 

Diễn Từ Khai Mạc Đêm Giúp Ích Gala 13-4-2013

DIỄN TỪ KHAI MẠC  ĐÊM GALA ‘GIÚP ÍCH’               13-4-2013

    Kính thưa quý Ân nhân, quý Phụ huynh, quý Thân hữu Hướng Đạo và toàn thể quý vị quan khách.

   Thay mặt cho anh chị em Hướng Đạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ chúng tôi hân hoan chào mừng tất cả quý vị hiện diện nơi đây để ủng hộ và khích lệ anh chị em Hướng Đạo Việt Nam trong công cuộc xây dựng một thế hệ trẻ lành mạnh , hữu ích

Read more...

Chương Trình Họp Hội Chợ Crawfish

Marketing Meeting Agenda


Date:  March 16-18, 2012

Location:  Our Lady of La VangChurch

Logistic:

            Equipment (gas stoves, pots, pans, cooking equipment)

= ANH MAC (La Vang)

Supplies – non food (napkins, sauces, bowls, drinks, to-go boxes, bags)

= ANH / CHI  ______________________________________________________

            Supplies – food (crawfish

Read more...

Biểu Đồ Hội Chợ Crawfish

Crawfish Festival Org Chart